ارائه‌ی یک روش جدید برای افزایش هوشمندی و سرعت الگوریتم کرم شب‌تاب

دوره 7، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 9-34

10.22091/jemsc.2018.753.1033

فریبا سلیمانی؛ نرگس صالح پور؛ محمد نظری فرخی


مدل ترکیبی یکپارچه زنجیره تامین پایدار در صنعت سیمان

دوره 8، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 9-35

10.22091/JEMSC.2021.6422.1144

کیامرث فتحی هفشجانی؛ مجید باقری سرخی؛ محمود مدیری


قطعه‌بندی جریان داده حسگرها در محیط‌های هوشمند فراگیر

دوره 5، شماره 2، مهر 1398، صفحه 165-181

10.22091/jemsc.2018.1273

وحید قاسمی؛ محمد جوادیان؛ سجاد حیاتی


خوشه بندی شبکه حسگر بی سیم مبتنی بر الگوریتم انتشار برچسب

دوره 7، شماره 2، مهر 1401، صفحه 31-49

منیره سادات یونس پور؛ مرتضی رموزی


تشخیص وسایل نقلیه در محیط‌های ترکیبی

دوره 5، شماره 2، مهر 1398، صفحه 178-192

10.22091/jemsc.2018.1269

محسن ولی‌زاده اصلی؛ محمد بادپیما؛ سحر خسرویان زاهدانی


شبیه سازی یک مدل مکان یابی چند لایه ای تسهیلات با در نظر گرفتن تئوری صف

دوره 6، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 51-78

10.22091/jemsc.2015.582

مهدی یوسفی نژاد عطاری؛ سعید کلاهی رنجی؛ انیسه نیشابوری جامی


ارایه یک مدل هوشمند فازی در مدیریت عدم قطعیت در تشخیص مرحله پیشرفت سرطان سینه

دوره 7، شماره 2، مهر 1401، صفحه 51-71

لیلا هنری محمود؛ راحیل حسینی؛ مهدی مزینانی


روش پیشنهادی برای تشخیص نغمه و شناسایی خودکار گوشه‌ها در ردیف موسیقی سنتی ایرانی با رویکرد میکرو

دوره 5، شماره 2، مهر 1398، صفحه 197-222

10.22091/jemsc.2018.1268

امیر وفائیان؛ کیوان بُرنا؛ حامد ساجدی؛ داریوش علیمحمدی؛ پویا سرایی