-مدل ترکیبی یکپارچه زنجیره تامین پایدار در صنعت سیمان

دوره 9، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 1-18

10.22091/JEMSC.2021.6422.1144

کیامرث فتحی هفشجانی؛ مجید باقری سرخی؛ محمود مدیری


-ارائه‌ی یک روش جدید برای افزایش هوشمندی و سرعت الگوریتم کرم شب‌تاب

دوره 8، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 9-34

10.22091/jemsc.2018.753.1033

فریبا سلیمانی؛ نرگس صالح پور؛ محمد نظری فرخی


-قطعه‌بندی جریان داده حسگرها در محیط‌های هوشمند فراگیر

دوره 6، شماره 2، مهر 1399، صفحه 23-39

10.22091/jemsc.2018.1273

وحید قاسمی؛ محمد جوادیان؛ سجاد حیاتی


-خوشه بندی شبکه حسگر بی سیم مبتنی بر الگوریتم انتشار برچسب

دوره 8، شماره 2، مهر 1401، صفحه 16-29

منیره سادات یونس پور؛ مرتضی رموزی


-تشخیص وسایل نقلیه در محیط‌های ترکیبی

دوره 6، شماره 2، مهر 1399، صفحه 217-231

10.22091/jemsc.2018.1269

محسن ولی‌زاده اصلی؛ محمد بادپیما؛ سحر خسرویان زاهدانی


-ارایه یک مدل هوشمند فازی در مدیریت عدم قطعیت در تشخیص مرحله پیشرفت سرطان سینه

دوره 8، شماره 2، مهر 1401، صفحه 29-43

لیلا هنری محمود؛ راحیل حسینی؛ مهدی مزینانی


-شبیه سازی یک مدل مکان یابی چند لایه ای تسهیلات با در نظر گرفتن تئوری صف

دوره 7، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 51-79

10.22091/jemsc.2015.582

مهدی یوسفی نژاد عطاری؛ سعید کلاهی رنجی؛ انیسه نیشابوری جامی