-خوشه بندی شبکه حسگر بی سیم مبتنی بر الگوریتم انتشار برچسب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی نرم‌افزار، واحد کاشان، دانشگاه آزاد اسلامی، کاشان، ایران. رایانامه: mys.16560@gmail.com

2 استادیار، گروه مهندسی برق کامپیوتر، واحد کاشان، دانشگاه آزاد اسلامی، کاشان، ایران. رایانامه: mromoozi@gmail.com

چکیده

شبکه حسگر بی‌سیم یک فناوری در حال رشد است.در شبکه‌های سنسور بی‌سیم کارایی شبکه معمولاً تحت تأثیر محدودیت انرژی است. در این مقاله روش پیشنهادی بر مبانی الگوریتم انتشار برچسب برای غلبه بر این محدودیت ارائه‌شده است. ابتدا از سنسورها گراف تشکیل‌شده و در مرحله بعدی وزن دهی به یال‌های این گراف بر اساس چهار معیار شباهت انجام می‌شود. سپس برای هر گره مرکزیت و برچسب اولیه به دست می‌آید و درنهایت با به‌روزرسانی برچسب‌ها، گره‌هایی که برچسب یکسان دارند در یک خوشه قرار می‌گیرند. نتایج حاصل‌شده از روش پیشنهادی با معیارهای تعداد گره‌های زنده و میانگین انرژی گره‌های زنده با روش لیچ (leach) مقایسه شده است. که نتایج نشان‌دهنده این است که درروش پیشنهادی محل قرار گرفتن سنسورها و تنظیم مقدار آستانه برای تشکیل گراف از سنسورها جز متغیرهای اساسی است و مقایسه نشان‌دهنده برتری روش پیشنهادی نسبت به روش لیچ است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

wireless sensor network clustering based on label propagation algorithm

نویسندگان [English]

  • Monireh Sadat Younespour 1
  • Morteza romoozi 2
1 Student in software engineering, Kashan branch, Islamic Azad university, Kashan, Iran. Email: mys.16560@gmail.com
2 Assistant Prof. faculty of computer and electrical engineering, Kashan branch, Islamic Azad university, Kashan, Iran. Email: mromoozi@gmail.com
چکیده [English]

Wireless sensor network is a growing technology.  In wireless sensor networks, performance is usually affected by energy constraints. In this paper, a method is proposed based on the label propagation algorithm for this limitation. At first, the sensors are composed of a graph In the next stage weighing the edges of this graph is based on four similarity measure  Then for each node, the centrality and the initial label are obtained And finally, by updating the lebel,nodes with the same label are placed in a cluster The results of the proposed method have been compared with  the number of live nodes and the mean energy of live nodes measures by the leach method The results indicate that in the proposed method of positioning the sensors and setting the threshold value for the formation of the graph from the sensors are only fundamental variables And the comparison shows that the proposed method is superior to the leach method

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wireless sensor network
  • clustering
  • label propagation
CAPTCHA Image