اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 178
تعداد پذیرش 91
تعداد عدم پذیرش 74
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 19

مقالات منتشر شده (از سال 1393)
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 8
تعداد مقالات 104
تعداد مشاهده مقاله 69537
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 44077
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 24 روز
درصد پذیرش 51 %