-معیارهای بهینه برای ارزیابی قابلیت استفاده مجدّد در برنامه های تحت وب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

چکیده

در فرایند تولید یک محصول نرم‌افزاری توازن بین سه عنصر اساسی کیفیت، هزینه و زمان باید برقرار شود. در توسعة سیستم نرم‌‌افزاری، استفاده‌‌ مجدد از مؤلفه‌های قابل استفاده می‌‌تواند زمان و هزینه توسعه را کاهش داده و باعث افزایش کیفیت محصول شود. در سیستم‌‌های مبتنی بر وب که گونه‌ای متعارف از نرم‌‌افزارها هستند، استفاده مجدد از روش‌هایی که در گذشته تست شده‌‌اند می‌تواند روند توسعه را تسریع کند. امروزه برای میزان قابلیت استفاده مجدد یک نرم‌‌افزار، روش‌‌ها و مجموعه معیارهایی ارائه شده‌‌اند. در این مقاله، مجموعه بهینه‌‌ای از معیارهای ارزیابی قابلیت استفاده مجدّد برای نرم‌‌افزارهای مبتنی‌‌ بر وِب استخراج و پیشنهاد می‌شود. این مجموعه معیارهای بهینه، مجموعه کمّینه از معیارهایی است که تمام ابعاد قابلیت استفاده مجدّد نرم‌‌افزارهای مبتنی بر وب را دارد. ارزیابی عملکرد این معیارها با استفاده از سامانه‌‌های مدیریت محتوا نشان می‌‌دهد که با بکارگیری این مجموعه بهینه معیارها، ارزیابی قابلیت استفاده مجدد برای هر ماژول نرم‌‌افزاری یک سامانه مبتنی ‌‌بر وب، به خوبی می‌‌تواند توسط توسعه‌‌دهندگان، تیم تست یا سایر ذینفعان توسعه سامانه به انجام برسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Optimal metrics for evaluating reusability in web applications

نویسندگان [English]

  • Abbas ali Rezaee 1
  • Mohammad Hadi Zahedi 2
1 Assistant Prof, Faculty of Computer Engineering and Information Technology, Payame Noor University, PO BOX 19395-3697 Tehran, Iran
2 Assistant Prof, Faculty of Computer Engineering, K.N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

For each software product essential elements in software engineering includes quality, cost and time. Reusability of components can reduce development time and costs and increase product quality. Components used and tested in the past and, can be used and recommended at present too. Evaluation of software reusability is important as evaluation of other qualitative characteristics, and set of methods and criteria are provided for it. In this paper, the optimal set of evaluation criteria for more effective evaluation of reusability of web-based applications has been extracted and recognized. To achieve the optimal set of criteria, the previous criteria has been checked. Then optimum set of criteria has been selected. In other words, based on the criteria for optimal selection criteria, minimum set of criteria that can be fully cover all aspects of web-based software reusability have been recognized and proposed. The performance evaluation of proposed optimal set of selected criteria with content management system, reusability evaluation for every software module could well be done by the developers and the testing system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reusability
  • evaluation criteria
  • qualitative characteristics
  • benchmarking
  • Web based system
CAPTCHA Image