حل مساله مکانیابی- مسیریابی وسیله نقلیه با ظرفیت سوخت مشخص بر اساس پنجره زمانی سخت و رضایتمندی مشتریان به کمک الگوریتم فراابتکاری ژنتیک رتبه بندی نامغلوب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران. رایانامه: Mohammadmoshrefi1371@gmail.com

چکیده

مساله چندهدفه مکانیابی- مسیریابی یکی از مهم‌ترین حوزه‌های تحقیقاتی در زمینه حمل ونقل و مدیریت پخش است. هدف از این پژوهش، بهینه سازی یک مساله چند هدفه است. ترکیب نمودن دو مساله مسیریابی و مکانیابی، در نظر گرفتن مجموعه‌ای از انبارها، برآورده ساختن نیازهای مشتریان از هریک از انبارها و طراحی یک مسیر بهینه برای وسیله نقلیه که کمترین هزینه را بر سیستم حمل و نقل وارد آورد، از اهداف اصلی این پژوهش است. عواملی مانند میزان رضایتمندی مشتریان از دریافت خدمات، محدودیت سوخت در وسائط نقلیه و وجود بازه‌های زمانی با اهمیت که تحت عنوان پنجره زمانی سخت از آن نام برده می­شود، اگرچه در مسائل مکانیابی و مسیریابی، دارای اهمیت زیادی هستند ولی کمتر به آن‌ها پرداخته شده است و در این تحقیق تلاش شده که به این موضوع پرداخته شود.رسیدن به بهترین اولویت با دستیابی به کمترین فاصله طی شده و قرارگرفتن در کمترین انحراف از پنجره زمانی، از جمله اهداف این تحقیق است. ترکیب نمودن متغیر مربوط به میزان ظرفیت سوخت‌گیری وسایل نقلیه و همچنین سرعت مصرف سوخت در آن‌ها نیز در این تحقیق بکار گرفته شده است. در این پژوهش، ابتدا یک مدل برنامه‌ریزی خطی و بر اساس عدد صحیح مختلط ارائه گردیده است سپس روش فراابتکاری بر اساس الگوریتم ژنتیک مرتب شده غیر مغلوب برای یافتن بهینه آن پیشنهاد گردیده است. برای ارزیابی عملکرد پیشنهادی مثالی در همین چارچوب ذکر می‌گردد که در نتیجه آزمایش‌های محاسباتی، کارایی روش تحقیق موجود و نقاط قوت و ضعف آن را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Location Problem - Routing a vehicle with a specified fuel capacity based on a tough time window and customer satisfaction

نویسنده [English]

  • Mohammad Moshrefi
Msc, Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran. Email: MohammadMoshrefi1371@gmail.com
چکیده [English]

Multi-objective location-routing problem is one of the most important research areas in the field of transportation and distribution management. The aim of this study is to optimize a multi-objective problem. Combining two routing and location problems, considering a set of warehouses, meeting the customer’s requirements from each warehouse, and designing an optimal route for the vehicle that brings the lowest cost to the transportation system are the main objectives of this research. Although factors such as customer satisfaction with receiving services, fuel constraints in vehicles and the existence of important time intervals, which are referred to as hard time window, are of great importance in location and routing problems, less has been paid to them. In this research, efforts have been made to address these issues. To achieve the best priority by finding the shortest route and to reach the least deviation from the time window is some of the objectives of this research. Combining variables related to vehicle fuel capacity and fuel consumption speed has also been applied in this study. In this research, first, a mixed integer linear programming model is presented and then metaheuristic method based on Non-dominated Sorting Genetic Algorithm is proposed to find the optimal solution. To evaluate the proposed performance, an example is mentioned in this framework. The result of computational experiments, shows the efficiency of the existing research methodology and its strengths and weaknesses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non-dominated Sorting Genetic Algorithm
  • Hard Time Window
  • Warehouse Assignment
  • Vehicle Location-Routing Problem
CAPTCHA Image