موضوعات = رایانش (محاسبات) نرم
شکل‌دهی پرتو کمینه واریانس مبتنی بر بازسازی ماتریس کواریانس با بردارهای متعامد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1402

10.22091/jemsc.2022.7155.1156

مهدی بکرانی؛ سامان رضایی زاده


تسهیل فروش متقاطع خدمات ارزش افزوده تلفن همراه با استفاده از تکنیک‌های داده کاوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1402

حمیدرضا عاطفی؛ جلال رضایی نور


تنظیم بهینه پارامترهای شبکه عصبی عمیق در برآورد داده های از دست رفته ی علائم حیاتی در شبکه های حسگر بی سیم بدن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1402

ابوالفضل ابراهیمی؛ محبوبه شمسی؛ مرتضی محجل


بهبود سیستم دسته‌بند یادگیر با الگوریتم ممتیک پایه برای حل مسئله بر پایه قانون l

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1402

10.22091/jemsc.2023.8700.1166

محمدرضا دهقانی محمودآبادی؛ نجم السادات نبوی زاده


کشف قوانین دسته‌بند داده‌کاوی با استفاده از الگوریتم ممتیک توزیع‌شده

دوره 9، شماره 2، مهر 1402، صفحه 50-62

10.22091/jemsc.2024.8760.1168

محمدرضا دهقانی محمودآبادی؛ محمدرضا ملاحسینی اردکانی


ارایه یک روش هوشمند به منظور شناسایی فاکتورهای موثر در رویگردانی مشتریان در صنعت بیمه با استفاده از تکنیک یادگیری جمعی

دوره 9، شماره 2، مهر 1402، صفحه 91-105

10.22091/jemsc.2024.9138.1170

کامران بالانی؛ حسین صدر؛ سید احمد عدالت پناه؛ مهناز منطقی‌پور‌؛ مژده نظری


ارائه الگوریتمی جهت فازی کردن وردنت و کاربرد آن در تحلیل احساسات

دوره 9، شماره 2، مهر 1402، صفحه 119-131

10.22091/jemsc.2024.9514.1173

یوسف علیزاده غنی‌آبادی؛ بهروز مینایی بیدگلی؛ سیدعلی حسینی؛ محمدرضا اکبرزاده توتونچی؛ دیگو رفورجاتو رکوپرو؛ آلدو گانجمی


-ارائه‌ی یک روش جدید برای افزایش هوشمندی و سرعت الگوریتم کرم شب‌تاب

دوره 8، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 9-34

10.22091/jemsc.2018.753.1033

فریبا سلیمانی؛ نرگس صالح پور؛ محمد نظری فرخی