تعداد مقالات: 95

5. ارائه‌ی یک روش جدید برای افزایش هوشمندی و سرعت الگوریتم کرم شب‌تاب

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 9-34

10.22091/jemsc.2018.753.1033

فریبا سلیمانی؛ نرگس صالح پور؛ محمد نظری فرخی


7. قطعه‌بندی جریان داده حسگرها در محیط‌های هوشمند فراگیر

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 9-25

10.22091/jemsc.2018.1273

وحید قاسمی؛ محمد جوادیان؛ سجاد حیاتی


9. ارزیابی فاکتورهای موثر در پذیرش مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری در تجارت الکترونیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1395

10.22091/jemsc.2016.759

هابیل دیماذر؛ جلال رضائی نور


13. تشخیص وسایل نقلیه در محیط‌های ترکیبی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 25-39

10.22091/jemsc.2018.1269

محسن ولی‌زاده اصلی؛ محمد بادپیما؛ سحر خسرویان زاهدانی


16. خوشه بندی شبکه حسگر بی سیم مبتنی بر الگوریتم انتشار برچسب

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 31-49

منیره سادات یونس پور؛ مرتضی رموزی


17. معیارهای بهینه برای ارزیابی قابلیت استفاده مجدّد در برنامه های تحت وب

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 35-56

10.22091/jemsc.2018.2550.1062

عباسعلی رضائی؛ محمد هادی زاهدی


18. روش پیشنهادی برای تشخیص نغمه و شناسایی خودکار گوشه‌ها در ردیف موسیقی سنتی ایرانی با رویکرد میکرو

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 41-66

10.22091/jemsc.2018.1268

امیر وفائیان؛ کیوان بُرنا؛ حامد ساجدی؛ داریوش علیمحمدی؛ پویا سرایی


21. مقایسه اثر انواع عملگرهای الگوریتم ژنتیک بر مجموع دیرکردها در مسئله فلوشاپ

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 49-65

10.22091/jemsc.2017.877

مرتضی راستی برزکی؛ سجاد رئیسی


23. شبیه سازی یک مدل مکان یابی چند لایه ای تسهیلات با در نظر گرفتن تئوری صف

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 51-78

10.22091/jemsc.2015.582

مهدی یوسفی نژاد عطاری؛ سعید کلاهی رنجی؛ انیسه نیشابوری جامی


24. ارایه یک مدل هوشمند فازی در مدیریت عدم قطعیت در تشخیص مرحله پیشرفت سرطان سینه

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 51-71

لیلا هنری محمود؛ راحیل حسینی؛ مهدی مزینانی