نویسنده = اسکندر شیرازی
تعداد مقالات: 4
1. رتبه بندی ابعاد و مولفه های سازمان اداره کننده ضربات روحی با نقش تعدیلگر فضای سالم اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1396

10.22091/jemsc.2017.430.1015

اسکندر شیرازی