دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. ارزیابی فاکتورهای موثر در پذیرش مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری در تجارت الکترونیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1395

10.22091/jemsc.2016.759

هابیل دیماذر؛ جلال رضائی نور


2. مدل تصمیم گیری چند معیاره جهت مکان یابی بندر هاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1395

10.22091/jemsc.2016.761

محسن قره خانی


4. رتبه بندی ابعاد و مولفه های سازمان اداره کننده ضربات روحی با نقش تعدیلگر فضای سالم اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1396

10.22091/jemsc.2017.430.1015

اسکندر شیرازی


5. ارائه چهارچوبی برای ترسیم نقشه استراتژی با ترکیب روشهای SWOT و QSPM و DEMATEL: مورد کاوی شرکت نصب نیرو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1396

10.22091/jemsc.2017.809.1034

میلاد شاهسواری؛ سید حامد موسوی راد


6. آسیب شناسی برنامه بازاریابی بانک توسعه صادرات ایران با استفاده از مدل سه شاخگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1396

10.22091/jemsc.2017.917

محمدرضا رحیمی؛ علی سلماس نیا


7. ارائه مدلی برای اولویت‌بندی و گزینش ربات‌ها در خطوط تولیدی پیوسته با بهره‌گیری از روش MULTIMOORA Grey

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1396

10.22091/jemsc.2017.467.1020

احمدرضا قاسمی؛ حمیدرضا آقاشاهی؛ میثم شهبازی


8. ارائه مدل جدید مسئله مسیریابی موجودی سبز با ناوگان ناهمگن و حلآن بوسیله الگوریتم تکاملی کوانتوم پیشنهادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1396

10.22091/jemsc.2017.817.1035

محسن زمانی؛ مهدی علینقیان


9. ارائه یک مدل تلفیقی چند هدفه با AHP و TOPSIS برای ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان و تخصیص سفارش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1396

10.22091/jemsc.2017.934.1040

علی ناظری؛ بهلول ابراهیمی؛ رضا نادری کیا


10. مقایسه اثر انواع عملگرهای الگوریتم ژنتیک بر مجموع دیرکردها در مسئله فلوشاپ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1396

10.22091/jemsc.2017.709.1032

مرتضی راستی برزکی؛ سجاد رئیسی


11. استفاده از قابلیت اطمینان نسبی برای افزایش طول عمر شبکه های حسگر بی سیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1396

10.22091/jemsc.2017.1416.1045

عباسعلی رضائی؛ محمد هادی زاهدی


13. طراحی بهینه LNA بواسطه بکارگیری ابزار CAD مبتنی‌بر بهینه‌سازی سیستم صفحات شیب‌دار بهبودیافته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1400

10.22091/jemsc.2020.4335.1106

نجمه صیادی شهرکی؛ علی محمدی