کلیدواژه‌ها = روش همبستگی–مدل معادلات ساختاری
تعداد مقالات: 1