کلیدواژه‌ها = پویایی‌شناسی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پویایی های عوامل موفقیت تسهیم دانش با محوریت حوزه خواست

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 101-126

10.22091/jemsc.2016.584

سعیده شکوهی؛ سها صفایی؛ زهرا شمس اسفندآبادی