نویسنده = منیره سادات یونس پور
تعداد مقالات: 1
1. خوشه بندی شبکه حسگر بی سیم مبتنی بر الگوریتم انتشار برچسب

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 23-42

منیره سادات یونس پور؛ مرتضی رموزی