نویسنده = سید مجتبی سجادی
تعداد مقالات: 1
1. حل مسئله ردیابی شاخص با استفاده از الگوریتم فراابتکاری ترکیبی کرم شب تاب

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 125-143

10.22091/jemsc.2016.585

سید جعفر سجادی؛ سید مجتبی سجادی؛ ملیحه سبزواری