ارائه یک روش هوشمند بهمنظور شناسایی فاکتورهای موثر در رویگردانی مشتریان در صنعت بیمه با استفاده از تکنیک یادگیری جمعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مهندسی فناوری اطلاعات(IT) گرایش تجارت الکترونیک، گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم

2 استادیار گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم

10.22091/jemsc.2024.9256.1171

چکیده

دولت الکترونیک به ارائه اطلاعات و خدمات دولتی پیوسته از طریق اینتترنت یا سایر روش های دیجیتال به مردم، اطلاق می‌گردد. انقلاب دولت الکترونیک قابلیت آن را دارد تا بخش دولتی را تغییر شکل دهد و رابطه میان دولت و شهروندان را از نو پایه ریزی نماید انقلابی که بدون وجودعنصری به نام هوش مصنوعی تقریبا فاقد کارآیی لازم میشد. یکی از بزرگترین پیشرفت های این چند سال اخیر را میتوان راه اندازی دولت الکترونیک بوسیله ی هوش مصنوعی در سراسر جهان نام برد. در این مقاله، ما به چالش‌های سیستم‌های دولت الکترونیک می‌پردازیم و چارچوبی را پیشنهاد می‌کنیم که از هوش مصنوعی استفاده می‌کند. در مرحله بعد یک معماری پایگاه دولت الکترونیک هوشمند را ارائه می دهیم که از توسعه و اجرای برنامه های کاربری هوش مصنوعی دولت الکترونیک حمایت کند. هدف اصلی استفاده از تکنیک های قابل اعتماد هوش مصنوعی در پیشبرد وضعیت فعلی دولت الکترونیک است. خدماتی به منظور به حداقل رساندن زمان پردازش، کاهش هزینه ها و بهبود رضایت شهروندان.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A framework for automating e-government services based on artificial intelligence

نویسندگان [English]

  • ali sarabadani 1
  • mahrdad saffarie 1
  • Kheirollah RahseparFard 2
1 Phd student of Information Technology (IT) Engineering, e-commerce , Department of Computer Engineering and Information Technology, Faculty of Technology and Engineering, Qom University
2 Assistant Prof. Department of Computer Engineering and Information Technology,Faculty of Technology and Engineering, Qom University
چکیده [English]

Electronic government refers to the provision of continuous government information and services to people through the Internet or other digital methods. The electronic government revolution has the ability to transform the public sector and re-establish the relationship between the government and citizens, a revolution that would have been almost ineffective without the element called artificial intelligence. One of the biggest developments of the last few years can be called the launch of e-government by artificial intelligence all over the world. In this paper, we address the challenges of e-government systems and propose a framework that uses artificial intelligence. In the next step, we present an intelligent e-government database architecture that supports the development and implementation of e-government artificial intelligence applications. The main goal is to use reliable artificial intelligence techniques in advancing the current state of e-government. Services to minimize processing time, reduce costs and improve citizen satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artificial intelligence
  • Deep learning
  • Electronic government
  • Information technology
  • Web service
CAPTCHA Image