کارآفرینی: مقایسه‌ای بین شرکت‌های خدماتی و تولیدی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی قم، قم، ایران

2 دانشجوی دکتر

3 استاد. گروه مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی قم، قم، ایران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی صنایع، دانشگاه قم

چکیده

چکیده: هدف این مقاله بررسی کارآفرینی در شرکت‌های خدماتی و تولیدی است. برای تحقق این هدف، بانک سامان به عنوان سومین بانک خصوصی ایران و شرکت‌های قطعه سازی ایرانی به عنوان نمایندگان شرکت‌های خدماتی و تولیدی انتخاب شدند. ابتدا، برخی از ویژگی‌های کارآفرینی و عوامل مؤثر آن‌ها از ادبیات مربوطه استخراج گردید تا برای کارکنان بانک سامان اندازه‌گیری شود تا دریابند آیا این ویژگی‌ها را بیان می‌کند یا خیر. دوم، برخی از کارآفرینان ایرانی قطعه‌سازی که مالکیت شرکت‌های مربوطه را دارند، برای شناخت بهتر محیط‌های تولید انتخاب شدند و متغیرهای مهم کارآفرینی را در این محیط تحت تأثیر قرار می‌دهند. سپس مدلی جامع برای فرآیند شروع فعالیت‌های کارآفرینی در این شرکت‌ها ارائه می‌شود. در نهایت، مقایسه بین این دو بخش انجام شده و شباهت‌ها و تفاوت‌های آن‌ها مطرح می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Entrepreneurship: A comaprisiom between service and manufacturing firms in Iran

نویسندگان [English]

  • Mehdi Jabbari 1
  • Faezeh Mohammadipour 2
  • Peyman akhavan 3
  • Zeynab berahmand 4
1 MSc. computer enginnering, Qut, QOm, Iran
2 Mohammadipour
3 Peyman
4 QOM
چکیده [English]

This paper aims at examining entrepreneurship in both service and manufacturing firms. To fulfill this goal, SAMAN bank, as the third private bank in Iran, and Iranian auto part manufacturing firms were chosen as the representatives of service and manufacturing firms. First, some entrepreneurial attributes and their effectual factors were educed from the relevant literature to be measured for SAMAN bank employees to perceive whether they impart these attributes or not. Second, some of the Iranian auto part manufacturing entrepreneurs who have the ownership of the respective firms were selected to procure a better recognition of manufacturing environments and the significant variables impress entrepreneurship in this milieu. Then a comprehensive model is presented for the process of starting entrepreneurial activities in these firms. Finally, the comparison is made between these two segments and their similarities and differences are posed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • e organization
  • manufacturing firms
  • entrepreneurial attributes
  • entrepreneurship
CAPTCHA Image