-بهبود امنیت نظارت بر مدیریت دانش در برنامه های کاربردی اینترنت اشیا مبتنی بر تحلیل رفتار کاربر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه مهندسی صنایع، واحد نوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، نوشهر، ایران. رایانامه: Amoozad92@yahoo.com

چکیده

نیاز به منابع زیادی دارند و این کار نیاز به هزینه بالا برای اجرای خدمات بازیابی محتوا و نظارت بر مدیریت دانش می باشد. در این مقاله یک روشی جهت نظارت بر مدیریت دانش و همچنین جهت ذخیره و بازیابی اطلاعات کاربران در اینترنت اشیا ارائه شده. با استفاده از روش پیشنهادی کاربران می توانند اطلاعات خود را با امنیت خاطر بیشتر نسبت به روش های مشابه و بدون اطلاع از نحوه و مکان ذخیره سازی، داده هایشان را به سرورهای ذخیره سازی اینترنت اشیا بسپارند. هدف مقاله ایجاد یک سیستم کاربر محور برای امنیت نظارت بر مدیریت دانش در برنامه‌های کاربردی اینترنت اشیاست که به سهولت قابل استفاده باشد. در این راستا به کاهش هزینه در تخصیص منابع و مدیریت دانش با استفاده از کاهش هوشمند حجم داده‌ها دریافتی و استفاده از فاکتورهای مناسب برای افزایش کیفیت نظارت بر برنامه های کاربردی اینترنت اشیا پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Improve security monitoring knowledge management in IoT applications based on user behavior analysis

نویسنده [English]

  • hossein amoozadkhalili
Assistant Prof. ,Department of Industrial Engineering, Nowshahr Branch, Islamic Azad University, Nowshahr, Iran. Email: Amoozad92@yahoo.com
چکیده [English]

Content retrieval and knowledge management services In IoT applications, user-aware applications always contain different information and require a lot of resources to meet user demand, and this requires a high cost to implement content retrieval and management monitoring services. Is knowledge. This article presents a way to monitor knowledge management as well as to store and retrieve user information in the Internet of Things. Using the proposed method, users can transfer their data to IoT storage servers with more security than similar methods without knowing how and where to store it. The purpose of this article is to create a user-centric system for security monitoring of knowledge management in IoT applications that can be easily used. In this regard, reducing the cost of resource allocation and knowledge management by intelligently reducing the amount of data received and the use of appropriate factors to increase the quality of IoT applications have been addressed.

CAPTCHA Image