-مروری سیستماتیک بر تأثیر فن آوری اطلاعات در کنترل اپیدمی ویروس کرونا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری مهندسی کامپیوتر نرم افزار، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی قم، قم، ایران. رایانامه: Chahkhoie@gmail.com

2 استادیار گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان، آشتیان، ایران. رایانامه: myrshg@gmail.com

3 دانشجو دکتری مهندسی کامپیوتر نرم افزار، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی قم، قم، ایران. رایانامه: Nezhadfarhani@gmail.com

4 استادیار گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی قم، قم، ایران. رایانامه: a.shahidinejad@gmail.com

چکیده

ظهور سندرم شدید تنفسی حادCoronavirus 2 (SARS-CoV-2)  در چین در دسامبر 2019 منجر به شیوع جهانی بیماری ویروس کوید 2019 (COVID-19) شد و این بیماری در سراسر جهان گسترش یافت و به یک مسئله بهداشت عمومی بین­المللی تبدیل شد. کل بشریت باید در این جنگ غیرمنتظره مبارزه کند و نقش تک­تک افراد مهم است. سیستم بهداشت و درمان کارهای استثنایی انجام می­دهد و دولت اقدامات مختلفی را انجام می­دهد که به جامعه کمک می­کند تا شیوع آن­را کنترل کند. از طرف دیگر در اکثر موارد عموم مردم با سیاست­ها هماهنگی می­کنند. اما نقش فن­آوری اطلاعات در کمک به نهادهای مختلف اجتماعی برای مبارزه با بیماری COVID-19 پنهان مانده است. هدف از این مطالعه کشف نقش­های پنهان فن­آوری اطلاعات است که در نهایت برای کنترل اپیدمی کمک می­کند. در تحقیقات، مشخص شده است که استراتژی­های استفاده از فناوری­های بالقوه، مزایای بهتری را به همراه خواهد داشت و این استراتژی­های فن­آوری اطلاعات را می­توان یا برای کنترل اپیدمی یا برای حمایت از حصر جامعه در طول اپیدمی، تنظیم کرد که به نوبه خود به کنترل شیوع عفونت کمک می­کند. این مقاله تأثیر فن­آوری­های مختلفی را که به سیستم­های مراقبت­های بهداشتی، دولتی و عمومی در جنبه­های گوناگون برای مبارزه با COVID-19 کمک می­کند، را معرفی می­کند. علاوه بر فن­آوری­های اجرا شده، این مقاله فناوری­های بالقوه غیرمترقبه که در کنترل شرایط اپیدمی برای کاربردهای آینده می­تواند موثر باشد را معرفی می­کند. همچنین سعی شده است که راه حل­های مبتنی بر فناوری اطلاعات برای مقابله با اپیدمی بیماری را ارایه دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Systematic Review on the Effect of the Information Technology on Epidemic Control of COVID-19

نویسندگان [English]

  • Hossein Chahkhoie Nezhad 1
  • Shamsollah Ghanbari 2
  • Mehdi Nezhadfarhani 3
  • Ali Shahidinejad 4
1 MSc. Computer Engineering, Faculty of Electrical and Computer Engineering, Azad university of dezfull, dezfull, Iran. Email: Chahkhoie@gmail.com
2 Assistance Prof. Computer Engineering, Faculty of Electrical and Computer Engineering, Azad university of dezfull, dezfull, Iran. Email: myrshg@gmail.com
3 MSc. Computer Engineering, Faculty of Electrical and Computer Engineering, Azad university of dezfull, dezfull, Iran. Email: Nezhadfarhani@gmail.com
4 Assistance Prof. Computer Engineering, Faculty of Electrical and Computer Engineering, Azad University, Qom, Iran. Email: a.shahidinejad@gmail.com
چکیده [English]

The emergence of severe acute respiratory syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) in China on December 2019 has led to a global outbreak of COVID-19, which spread worldwide and became an international public health issue. People all over the world must fight in this unexpected battle and the part each individual plays, is important. The health care system has done an excellent job, and the government has done various actions to help the community control the virus spreads as well. On the other hand, in most cases people help to improve the situation alongside the policies. However, the role of information technology in helping various social institutions to fight COVID-19 is hidden and is not well appreciated. The purpose of this study is to discover the hidden role of information technology (IT) that ultimately helps to control the epidemic. Research has shown that strategies for using potential technologies can be beneficial. These IT strategies can also be tailored either to control the epidemic or to support community exclusion during the epidemic which in turn, helps control the spread of infection. This article sheds light on the impact of various technologies that help health care systems, government and public in different aspects to fight COVID-19. In addition to the technologies implemented, this paper also deals with the potential unexpected technologies that can be effective in controlling epidemic conditions for future applications. It has also tried to provide IT-based solutions to deal with the disease epidemic as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Online social network
  • Corona
  • Artificial Intelligence
  • Machine Learning
  • IoT
CAPTCHA Image