-ارزیابی ریسک خطرات بهداشت شغلی با رویکردCOHRA با استفاده ازتحلیل پوششی داده‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مهندسی صنایع، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران. رایانامه: nazilaadabavazeh@yahoo.com

2 ، استادیار، گروه مهندسی صنایع، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران. رایانامه: nikbakht2020@yahoo.com

چکیده

با افزایش فعالیت‌های صنعتی، گسترش فناوری و افزایش کاربرد ماشین‌آلات روند بروز حوادث نیز افزایش یافته است. کلیه عملیات­ها و فعالیت‌های صنعتی نیازمند الزاماتی است که قصور از آن‌ها می‌تواند به بروز پیامدهای ناخواسته‌ای بیانجامد. با شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک می‌توان نقاط حادثه خیز و بحرانی را مشخص و نسبت به پیشگیری از وقوع حوادث و کنترل آن‌ها اقدام نمود. شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک، روشی سازمان‌یافته و نظام‌مند برای رتبه‌بندی و اولویت ریسک‌ها و تصمیم‌گیری در راستای کاهش ریسک به میزان قابل قبول است. امروزه ارزیابی خطرات به منظور کنترل مخاطرات برای حفظ سلامت شاغلین، از اهمیت بالایی برخوردار است. برای تصمیم‌گیری در مورد اقدامات کنترلی و کاهش سطح ریسک به سطح قابل قبول، لازم است ریسک بهداشتی ناشی از مواجهه شغلی به طور اختصاصی نسبت به دیگر مخاطرات شغلی مورد ارزیابی قرار گیرد. هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی ریسک خطرات بهداشت شغلی با رویکرد جامع بهداشت حرفه‌ای به کمک تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها است. پژوهش توصیفی تحلیلی حاضر در خصوص مشاغل عملیاتی یکی از پتروشیمی‌های جنوب کشور صورت گرفته است. مولفه‌های «درجه مواجهه و درجه خطر» نهاده و «درجه ریسک» ستاده مدل مذکور را تشکیل داده‌اند. بر اساس نتایج مطالعه انتظار می‌رود با فراهم نمودن اقدامات کنترلی بتوان سطح ریسک‌های موجود را به‌طور  چشمگیری کاهش داد. مهمترین راه‌حل‌های کنترلی ارائه آموزش، بالا بردن سطح آگاهی از خطرات، نظارت مستمر بر کار و بهبود سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Risk Assessment of Occupational Health Risks with COHRA Approach Using Data Envelopment Analysis

نویسندگان [English]

  • Nazila Adabavazeh 1
  • Mehrdad Nikbakht 2
1 M.Sc., Department of Industrial Engineering, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran. Email: nazilaadabavazeh@yahoo.com
2 Assistant Professor, Department of Industrial Engineering, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran. Email: nikbakht2020@yahoo.com
چکیده [English]

With the industrial activities raising, the technology expanding and the use of machinery increasing, the accidents have boosted. All industrial operations and activities areseeking to fulfill requirements, the neglect of which can lead to unintended consequences. By identifying and assessing the risk, it is possible to identify accident-prone and critical points and avert the accidents and control them. Identifying and assessing the risk is an organized and systematic way in ranking, prioritizing and reducingthe risk. Today, risk assessment is highly important to control hazardand to improve health and safety of employees. Deciding about precautionary measures and reducing the risk to an acceptable level necessitate the assessment of the health risk caused byoccupational exposure in particular. The aim of this study is to evaluate the occupational health hazard with a Comprehensive Occupational Health Risk Assessment (COHRA) adopting data envelopment analysis technique. The current descriptive-analytical research has been carried out inan operational occupation in one of the Iran's petrochemical plants.The elementsExposure Rate (ER) and Hazard Rate (HR) are the input and "Risk Degree" is the output of the mentioned model. Judging by the results, it is expected thattheexisting risks level can be significantly reduced if precautionary measures are provided. The most important controlling solutions are to provide training, raise awareness, continuously monitor the work and improve the occupational safety and health management system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Data Envelopment Analysis
  • Occupational Health Hazard
  • Risk Assessment
CAPTCHA Image