کلیدواژه‌ها = ویژگی کارآفرینی
کارآفرینی: مقایسه‌ای بین شرکت‌های خدماتی و تولیدی در ایران

دوره 9، شماره 2، مهر 1402، صفحه 188-209

10.22091/jemsc.2023.10051.1177

مهدی جباری؛ فائزه محمدی پور؛ پیمان اخوان؛ زینب برهمند