کلیدواژه‌ها = یادگیری عمیق
تنظیم بهینه پارامترهای شبکه عصبی عمیق در برآورد داده های از دست رفته ی علائم حیاتی در شبکه های حسگر بی سیم بدن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1402

ابوالفضل ابراهیمی؛ محبوبه شمسی؛ مرتضی محجل


ارائه چارچوبی برا ی خودکارسازی خدمات دولت الکترونیک مبتنی بر هوش مصنوعی

دوره 9، شماره 2، مهر 1402، صفحه 106-118

10.22091/jemsc.2024.9256.1171

علی سرآبادانی؛ مهرداد صفاریه؛ خیراله رهسپارفرد