نویسنده = محبوبه شمسی
تنظیم بهینه پارامترهای شبکه عصبی عمیق در برآورد داده های از دست رفته ی علائم حیاتی در شبکه های حسگر بی سیم بدن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1402

ابوالفضل ابراهیمی؛ محبوبه شمسی؛ مرتضی محجل


-تشخیص سرطان سینه با استفاده از طبقه‌بند‌های ترکیبی جهت بهبود دقت

دوره 8، شماره 2، مهر 1401، صفحه 92-109

محبوبه شمسی؛ محدثه کریمیان؛ مرضیه کریمیان