نویسنده = ������������ ��������
روش پیشنهادی برای تشخیص نغمه و شناسایی خودکار گوشه‌ها در ردیف موسیقی سنتی ایرانی با رویکرد میکرو

دوره 5، شماره 2، مهر 1398، صفحه 197-222

10.22091/jemsc.2018.1268

امیر وفائیان؛ کیوان بُرنا؛ حامد ساجدی؛ داریوش علیمحمدی؛ پویا سرایی