نویسنده = مجید باقری سرخی
مدل ترکیبی یکپارچه زنجیره تامین پایدار در صنعت سیمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1402

کیامرث فتحی هفشجانی؛ مجید باقری سرخی؛ محمود مدیری


-مدل ترکیبی یکپارچه زنجیره تامین پایدار در صنعت سیمان

دوره 9، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 1-18

10.22091/JEMSC.2021.6422.1144

کیامرث فتحی هفشجانی؛ مجید باقری سرخی؛ محمود مدیری