نویسنده = ������������ ����������
مدل ترکیبی یکپارچه زنجیره تامین پایدار در صنعت سیمان

دوره 8، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 9-35

10.22091/JEMSC.2021.6422.1144

کیامرث فتحی هفشجانی؛ مجید باقری سرخی؛ محمود مدیری