ارائه مدل جدید مسئله مسیریابی موجودی سبز با ناوگان ناهمگن و حلآن بوسیله الگوریتم تکاملی کوانتوم پیشنهادی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 هئیت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

مسئله مسیریابی موجودی یکی از مهمترین مسائل مطرح در حوزه لجستیک است. در این مسئله تصمیمات مربوط به توزیع و مدیریت موجودی با هم اتخاذ می‌شود. معمولاً امکان استفاده از چندین نوع وسیله با ویژگی‌های متفاوت وجود دارد و امکان بررسی و انتخاب بهترین ترکیب ناوگان، به منظور کاهش هزینه‌های موجودی و مسیریابی برای تصمیم‌گیرنده وجود دارد. از سوی دیگر توجه به میزان آلودگی تولید شده‌ در این مسئله‌ ‌می‌تواند باعث کاهش میزان آلودگی تولید شده ‌شود. در این مقاله یک مدل جدید مسئله مسیریابی موجودی سبز با ناوگان ناهمگن ارائه می‌‌شود. در مدل ارائه شده کمینه کردن میزان مصرف سوخت، هزینه‌های ترکیب ناوگان حمل، هزینه مسیریابی و موجودی مدنظر است. با توجه به NP-hard بودن مسئله مطرح شده، یک الگوریتم ‌فراابتکاری مبتنی بر الگوریتم ‌فراابتکاری کوانتوم برای حل مسئله مطرح شده ارائه ‌می‌‌شود. به منظور بررسی الگوریتم پیشنهادی، نتایج حاصل‌ با نتایج حاصل از حل دقیق مسئله و الگوریتم پایه مورد مقایسه قرار ‌می‌گیرند. نتایج نشاندهنده عملکرد مناسب الگوریتم پیشنهادی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Fleet Size and Mix Green Inventory Routing Problem, Solution: Improved Quantum Evolutionary Algorithm

چکیده [English]

In Inventory Routing Problem (IRP), which is one of the most important logistics problems, decisions regarding the distribution and inventory management must be made by an integrated managerial approach. In this type of problems, decision maker usually has the option to use several types of vehicles to form a fleet with appropriate size and composition in order to minimize both inventory and transportation costs. Considering the amount of pollution produced, in this problem, may reduce pollution . This paper proposes a new model for green inventory routing problem with heterogeneous fleet. The objectives of the proposed model are to minimize the emissions, the fleet, routing and inventory costs. Due to the NP-hard nature of the assessed problem, a meta-heuristic algorithm based on Quantum Evolutionary Algorithm (QEA) is proposed. To evaluate the performance of the proposed algorithm, its results are compared with the results of exact method and basic Algorithm. The results of these comparisons indicate the good performance of the proposed algorithm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • comprehensive modal emission model (CMEM)
  • fuel consumption
  • inventory routing problem with heterogeneous fleet
  • Quantum evolutionary algorithm
CAPTCHA Image