ارزیابی فاکتورهای موثر در پذیرش مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری در تجارت الکترونیک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی

2 استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم

چکیده

سازمان هایی که قصد بکارگیری و توسعه سیستم های اطلاعاتی مرتبط با مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی را دارند درابتدا باید آمادگی خود را جهت پیاده سازی آن بسنجند و لازم است که با توجه به فاکتورهایی، اقدام به تصمیم گیری درباره پذیرش یا رد سیستم های مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری نمایند. این فاکتورهای تاثیرگذار نسبت به یکدیگر از اهمیت متفاوتی برخوردارند. که در این مطالعه قصد داریم میزان اثرگذاری آنها در حوزه تجارت الکترونیک را مورد مطالعه قراردهیم. بدین منظور در این پژوهش ابتدا به کمک تحلیل مدل یابی معادلات ساختاری، مدلی مفهومی برای پذیرش مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری ارائه می شود، که میزان تاثیرگذاری هریک از عوامل در آن مورد ارزیابی قرار میگیرد؛ و در ادامه از طریق فرآیند تحلیل شبکه فازی به اولویت بندی این فاکتورها پرداخته می شود. تطابق نتایج این دو تکنیک تحلیلی متفاوت، مارا از معتبر بودن نتایج بدست آمده مطمئن می سازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluating influencing Factors of Electronic Customer Relationship Management Adoption in E-commerce

نویسنده [English]

  • Habil Deymazar 1
چکیده [English]

Abstract: In current competitive environment, most of companies and organizations try to encourage customers using information and communication tehnologies. Therefore, electronic customer relationship management (e-CRM) is one the most important issues in business and academia. In roder to adopt and implement e-CRM and its information systems, companies should evaluate their readiness at first. Then they are supposed to decide to accept or reject e-CRM systems according to some influencing factors. These influencing factors have different importance, and we try to evaluate their own impacts in e-Commerce environment. Hence, a conceptual model will be developed for e-CRM adoption using Structural Equation Modeling (SEM), and then the influencing rate of each factor will be discussed. Afterwards, we try to prioritize the influencing factors using Fuzzy Analytical Hirarchy Process (FANP). Comparison of these two prioritization techniques can make us sure about the results of SEM.
Keywords: Electronic Customer Relationship Management (e-CRM), e-Commerce, Influencing Factors, Influencing Factors

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Electronic Customer Relationship Management (e-CRM)
  • e-Commerce
  • Influencing Factors
CAPTCHA Image