موضوعات = مدیریت، مهندسی و کنترل کیفیت
تعداد مقالات: 1
1. آسیب شناسی برنامه بازاریابی بانک توسعه صادرات ایران با استفاده از مدل سه شاخگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1396

10.22091/jemsc.2017.917

محمدرضا رحیمی؛ علی سلماس نیا