موضوعات = روش های تحلیل روش ها و تصمیم گیری
تعداد مقالات: 3
1. مدل تصمیم گیری چند معیاره جهت مکان یابی بندر هاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1395

10.22091/jemsc.2016.761

محسن قره خانی


2. ارائه چهارچوبی برای ترسیم نقشه استراتژی با ترکیب روشهای SWOT و QSPM و DEMATEL: مورد کاوی شرکت نصب نیرو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1396

10.22091/jemsc.2017.809.1034

میلاد شاهسواری؛ سید حامد موسوی راد


3. ترکیب تکنیک دیمتل فازی و ماتریس ساختار طراحی برای طراحی ماسوره گلوله هوایی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 101-134

10.22091/jemsc.2018.2866.1065

مهدی کرباسیان؛ سید محمد کاظمی؛ گل ارا ایرانپور