کلیدواژه‌ها = یادگیری ماشین
تعداد مقالات: 2
1. مروری سیستماتیک بر تأثیر فن آوری اطلاعات در کنترل اپیدمی ویروس کرونا

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 156-216

حسین چاهخویی نژاد؛ شمس اله قنبری؛ مهدی نژادفرحانی؛ علی شهیدی نژاد


2. پیش بینی اهداء خون با استفاده از داده کاوی بر پایه الگوریتم های درخت تصمیم، KNN، SVM و MLP

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 77-97

10.22091/jemsc.2018.1278

آرش فهمی حسن؛ محمدرضا مغاری؛ امیدمهدی عبادتی