کلیدواژه‌ها = داده کاوی
تعداد مقالات: 3
1. تشخیص سرطان سینه با استفاده از طبقه‌بند‌های ترکیبی جهت بهبود دقت

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 145-169

محبوبه شمسی؛ محدثه کریمیان؛ مرضیه کریمیان


3. پیش بینی اهداء خون با استفاده از داده کاوی بر پایه الگوریتم های درخت تصمیم، KNN، SVM و MLP

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 77-97

10.22091/jemsc.2018.1278

آرش فهمی حسن؛ محمدرضا مغاری؛ امیدمهدی عبادتی