کلیدواژه‌ها = شبکه‌‌های حسگر بی‌سیم
تعداد مقالات: 1
1. استفاده از قابلیت اطمینان نسبی برای افزایش طول عمر شبکه‌های حسگر بی‌سیم

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 107-123

10.22091/jemsc.2017.880

عباسعلی رضائی؛ محمد هادی زاهدی