کلیدواژه‌ها = الگوریتم ژنتیک
تعداد مقالات: 5
1. مقایسه اثر انواع عملگرهای الگوریتم ژنتیک بر مجموع دیرکردها در مسئله فلوشاپ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1396

10.22091/jemsc.2017.709.1032

مرتضی راستی برزکی؛ سجاد رئیسی


2. طبقه بندی شدت اختلال ‌اُتیسم بااستفاده از روش‌های فازی مبتنی بر محاسبات نرم

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 155-183

ناهید صابری پور؛ مهدی مزینانی؛ راحیل حسینی