نویسنده = میثم شهبازی
تعداد مقالات: 2
1. ارائه مدلی برای اولویت‌بندی و گزینش ربات‌ها در خطوط تولیدی پیوسته با بهره‌گیری از روش MULTIMOORA Grey

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1396

10.22091/jemsc.2017.467.1020

احمدرضا قاسمی؛ حمیدرضا آقاشاهی؛ میثم شهبازی