نویسنده = مهدی یوسفی نژاد عطاری
تعداد مقالات: 4
3. ارائه و حل یک مدل زنجیره تامین سه سطحی با هدف افزایش کیفیت و کاهش زمان تحویل احتمالی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 31-63

10.22091/jemsc.2018.1544.1046

الهام ناظمی؛ مهدی یوسفی نژاد عطاری؛ مهدی غفاری


4. شبیه سازی یک مدل مکان یابی چند لایه ای تسهیلات با در نظر گرفتن تئوری صف

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 51-78

10.22091/jemsc.2015.582

مهدی یوسفی نژاد عطاری؛ سعید کلاهی رنجی؛ انیسه نیشابوری جامی