-ارائه مدلی برای تعیین گستره کنترلی مدیران در سازمان‌های مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

2 استادیار گروه توسعه کسب و کار و کار آفرینی فاوا پژوهشکده راهبردی و سیاستگذاری فاوا عضو هیات علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، تهران، ایران

چکیده

گستره کنترل به تعداد افرادی اطلاق می‌شود که به یک مدیر واحد گزارش می‌دهند و تحت سرپرستی و هدایت مستقیم وی قرار دارند. مدیران با گستره کنترلی زیاد، ممکن است قادر به نظارت کارآمد و هدایت مؤثر کارکنان نباشند. بطور متقابل، وجود مدیرانِ با گستره کنترلی اندک نشان از ناکارآمدی ساختار سازمانی دارد. ‌دولت ‌ایران ‌با ‌جمعیتی ‌۷۵ ‌میلیون ‌نفری، ‌5/1 ‌برابر ‌کل ‌کارکنان ‌دولت ‌ژاپن (‌با 110 میلیون جمعیت) مدیر ‌دارد. همچنین به ‌ازای ‌هر ‌۵ ‌کارمند ‌واحد‌های ‌عملیاتی ‌و ‌ستادیِ ‌دولت، ‌یک ‌رئیس ‌تحت ‌عناوین ‌مختلف ‌وجود ‌دارد. لذا ‌اگر ‌نظام ‌اداری ‌کشور ‌اصلاح ‌نشود، ‌در ‌چند ‌سال ‌آینده ‌نسبت ‌هزینه ‌دولت ‌به ‌۱۰۰ درصد ‌بودجه ‌جاری ‌خواهد ‌رسید، ‌آنگاه ‌دولت ‌ناچار ‌است ‌علاوه ‌بر ‌منابع ‌موجود، ‌برای ‌حفظ ‌ساختار ‌خود ‌دست ‌به ‌استقراض ‌بزند.تعیین گستره کنترلی مناسب در مؤسسات مالی و بانک‌ها با توجه به حجم فعالیت‌ها و خدمات قابل ارائه آن‌ها، دارای اهمیت قابل توجهی است. مقاله حاضر برای پاسخ به این نیاز و ارائه مدلی کارآمد برای تعیین گستره کنترلی مؤسسات مالی با توجه به معیارهای تأثیرگذار در این زمینه ارائه شده است تا به واسطه آن، مدیران مؤسسات مالی قادر به بهبود اثربخشی و کارایی سازمان‌ها‌ی متبوع خود باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Providing a Model to Determine Span of Control in Financial Organizations

نویسندگان [English]

  • Khadijeh Naboureh 1
  • Ehram Safari 2
1 MSc. In Industrial engineering, Department of Industrial Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran Assistant
2 Prof. in Research Faculty for ICT Policy Making and Strategic Management, Iran Telecommunication Research Center, Tehran, Iran
چکیده [English]

Span of control is defined as the number of personals who give a report to a manager who manages them directly. A manger with wide span of control may be not able to efficiently control and effectively guide employees. On the contrary, the presence of managers with small span of control is a sign for inefficient organizational structure. Population of Iran and japan is 75 and 110 million, while the number of governmental managers for Iran has become 1.5 times in comparison with the total governmental emploees of Japan. Furthermore, there is a manager for every of the 5 employees in operational and staff departments. Therefore, if the administrative system is not revised, the governmental expenditure will be equal to the total budget and the government must borrow extra resources to maintain its structure. The span of control in financial institutions and banks according to the volume of activities and services offered to them is very important. In this article we have tried to determine the span of control model for financial institutions which improve the effectiveness and efficiency of their organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Span of control
  • organizational structure
  • and financial institutions
Bandiera, O., Prat, A., Sadun, R., & Wulf, J. (2011). Span of Control or Span of Activity? Working paper.
Bedeian, A. G. (1974). Vytautas Andrius Graicunas: A Biographical Note. Academy of Management Journal, 17(2), 347-349.
Gralcunas, V. A. (1933). Relationship in organization.
Hopej, M., & Martan, J. (2006). The determination of span of control. Operations Research and Decisions, 2, 55-62.
Hussain, J. (2010). Overview of the organization of national bank of Pakistan. Working paper.
Koźmiński, A. K. (2000). Zarządzanie. Teoria i praktyka.
Nickols, F. (2003). The span of control and the formulas of VA Graicunas. Distance Consulting.
Urwick, L. F. (1922). The manager’s span of control. Harvard Business Review, 34(3).
Utah Department of Human Services, Division of Child and Family Services (2007). Workload Study Part B Supervisor/Staff Ratios.
www.amar.org.ir/
www.thebanker.com/
Zieleniewski, J. (1967). The organization of human teams: introduction to the theory of organization and management. Państowe Wydawn.
CAPTCHA Image