مدیـریت آگاه به انرژی جهت زمان بـندی وظایف بـا استفاده از تکنیک مقیاس بندی پویای ولتاژ و فرکانس در مراکز داده ابری – مطالعه موردی سازمان بنادر و دریانوردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

2 استادیار گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی، موسسه آموزش عالی روزبهان، ساری، ایران.

3 مدرس موسسه آموزش عالی روزبهان / کارشناس مسئول اداره فاوا - اداره کل بنادر و دریانوردی امیرآباد

چکیده

مسئله مدیریت انرژی، به عنوان یکی از نگرانی های اصلی در سیستم رایانش ابری برای پشتیبانی از رشد سریع مراکز داده و محاسباتی محسوب می شود. استراتژی مقیاس بندی پویای ولتاژ و فرکانس بر روی کاهش مصرف انرژی و نیز بهینه سازی پارامتر های کارایی متمرکز شده اند. در این مقاله الگوریتم زمان بندی سه مرحله ای آگاه به انرژی و قابلیت اطمینان به نام ERADVFS با استفاده ازتکنیک DVFS بر روی پردازنده مراکز ابری با قابلیت مقیاس بندی پویای ولتاژ و فرکانس ارائه می دهیم. هدف این الگوریتم مصرف کمترین میزان انرژی و در عین حال تضمین پایایی و محدودیت زمان‌بندی وظایف است. در مرحله اول بدترین زمان اجرای هر وظیفه در هر ماشین مجازی از آن نوع روی هر سطح فرکانس را تعیین می کنیم. سپس در مرحله بعدی مهلت انجام کار بین وظایف را تقسیم می کنیم. در مرحله آخر توسط تکنیک DVFS، وظایف را به بهترین ماشین مجازی‌ اختصاص می دهیم. ایدۀ اصلی سود بردن از مقدار طولانی‌شدۀ مدت زمان اجرا، برای کاهش فرکانس ماشین مجازی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Energy Aware Management for Tasks Scheduling Using Dynamic Voltage and Frequency Scaling Techniques in Cloud Data Centers - A Case Study in the Ports and Maritime Organization

نویسندگان [English]

  • behnam barzegar 1
  • mousa nazari 2
  • hamed ghorbani 3
1 Department of Computer Engineering, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran
2 Faculty of Computer Engineering, University College of Rouzbahan, Sari, Iran.
3 University College of Rouzbahan / Senior Expert in Fava Department - Amirabad Port Special Economic Zone
چکیده [English]

The issue of energy management is considered as one of the main concerns in cloud computing systems to support the rapid growth of data centers and computing Becomes. Dynamic voltage and frequency scaling strategies focus on reducing energy consumption as well as optimizing efficiency parameters. In this paper, we present an energy-conscious and reliable three-step scheduling algorithm called ERADVFS using the DVFS technique on a cloud center processor with dynamic voltage and frequency scaling capability. The goal of this algorithm is to consume the least amount of energy while ensuring reliability and limited task scheduling. In the first step, we determine the worst execution time of each task in each virtual machine of that type on each frequency level. Then in the next step, we divide the deadline for doing the work between the tasks. Finally, by assigning the DVFS technique, we assign tasks to the best virtual machine. The main idea in selecting a virtual machine is to take advantage of the extended amount of runtime to reduce the frequency of the virtual machine.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green Cloud Computing
  • Task Scheduling
  • Ports and Maritime Organization Data Center
  • Energy Consumption
CAPTCHA Image