تحلیل اثر پیاده سازی استاندارد کیفی ایزو 9000 بر شاخص های عملکردی شرکت بر مبنای موجودی کالا در زنجیره تامین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع و سیستمها دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

ایزو9000 یک استاندارد مدیریت کیفیت بین المللی است که به عنوان یک معیار کلیدی برای انتخاب تامین کنندگان بوده و یک الزام اساسی برای شرکت در مناقصه های دولتی در بسیاری از کشورها است. پیاده سازی این استاندارد اثرات مثبتی بر بهبود فرایندها و ارتباطات داخل سازمانی در زنجیره تامین داشته است. از آنجا که میزان موجودی در زنجیره تامین از اهمیت بالایی در مدیریت هزینه ها برخوردار می باشد و به نظر می رسد که پیاده سازی این استاندارد می تواند بر بهبود جریان آن تاثیرگذار باشد. در این مقاله 39 شرکت زنجیره تامین خودروسازی در سازمان بورس اوراق بهادار با استفاده از شاخص های موجودی کالا بر سرمایه در گردش و دوره گردش موجودی مورد بررسی قرار گرفته و تاثیرات پیاده سازی استاندارد فوق بر روی این شاخص ها شناسایی گردیده است. نتایج نشان داده است که پیاده سازی استاندارد تاثیرات مطلوبی بر میزان دوره گردش موجودی نداشته و تنها نشانه هایی از بهبود جزئی نسبت موجودی کالا به میزان سرمایه در گردش در شرکتهای مورد مطالعه مشاهده می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the impact of implementation ISO 9000 on Inventory of Supply Chain

نویسنده [English]

  • برادران کاظم زاده Baradaran Kazemzadeh
Kazemzadeh R.B. (Ph.D.) Professor of Technology Management Faculty of Industrial and Systems Engineering Tarbiate Modares University
چکیده [English]

اISO 9000 is an international quality management standard that introduced as key criteria for assessing suppliers, a possibility for international trade, and a requirement for government bids in many countries. Moreover, implementing this standard positively affected processes and internal communication in supply chain organizations. Inventory also plays an important role in cost management in supply chains. It seems that the implementation of this standard could improve inventory indexes in the supply chains. In this paper, 39 companies in the stock market of Iran were used to assess by two indexes of inventory return and inventory to working capital to recognize the effects of ISO 9000 on the supply chain. Results indicated that ISO 9000 had no positive effect on inventory turnover and just caused some minor improvement on inventory to capital turnover in the investigated companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ISO 9000
  • Automotive Supply chain
  • Financial Indexes
  • Inventory turnover
CAPTCHA Image