-طراحی بهینه خطوط انتقال HVDC جهت بهبود پخش توان راکتیو با استفاده از الگوریتم ژنتیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه برق، مؤسسه آموزش عالی وحدت، تربت جام، خراسان رضوی، ایران.

چکیده

طرح کنترلی ارائه شده برای پیاده‌سازی در این مقاله بر اساس طرح پخش‌‌بار بهینه توان راکتیو برای سیستم‌های جریان مستقیم-ولتاژ بالا (HVDC) است. هدف، نظارت و انجام عملیات مناسب جهت ایجاد تعادل توان و حذف ولتاژ یا جریانی است که از حد مجاز تخطی کرده باشد. خطوط انتقال HVDC دو ترمیناله یکی از مهم‌‌ترین اِلمان‌‌های سیستم قدرت هستند. بهینه‌‌سازی پخش توان راکتیو برای سیستم‌‌های قدرت، مبتنی ‌‌بر کمینه‌‌سازی تلفات توان در پرتو تحقق قیود تساوی و نامساوی تعریف می‌‌شود. مسئله‌‌ بهینه‌‌سازی پخش توان راکتیو در سیستم‌‌های قدرت یکپارچه AC-DC به ‌‌صورت خطوط HVDC با در نظر گرفتن مشخصات کنترلی انتقال توان تعمیم یافته است. در این مقاله، این مسئله با استفاده از الگوریتم بهینه‌‌سازی ژنتیک (GA) حل شده است. اعتبارسنجی، کارایی و اثربخشی روش پیشنهادی با استفاده از مقایسه نتایج حاصل از الگوریتم GA و نتایج گزارش ‌‌شده توسط مراجع گذشته مهیا می‌‌شود که بیانگر موفقیت روش پیشنهادی در بهینه‌‌سازی پخش توان و طراحی خطوط HVDC است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Optimal Design of HVDC Transmission Lines for the Improvement of Reactive Power Distribution Using Genetic Algorithm

نویسنده [English]

  • Ali Mohammadi
Department of Electrical and Computer Engineering, Vahdat Institute of Higher Education, Torbat-e Jam, Razavi Khorasan Province, Iran.
چکیده [English]

The proposed control scheme in this paper is based on the design of an optimal load distribution of reactive power for High-Voltage Direct-Current systems (HVDCs). The purpose is to monitor and implement appropriate operations to create a balance in the power and eliminate the voltage or current that has exceeded the permissible limit. Two-terminal HVDC transmission lines are of the most important elements of the power system. The optimization of reactive power distribution for power systems is defined based on the minimization of power loss under equal and unequal constraints. The problem of optimizing the reactive power distribution in integrated AC-DC power systems in the form of HVDC lines is generalized with regard to the control specifications for power transmission. In this paper, the problem is solved using Genetic Optimization Algorithm (GA). The validation, efficiency and the effectiveness of the proposed method are measured by comparing the results of the GA and those obtained by previous researches. Results indicate the effectiveness of the proposed method in the optimization of power distribution and the design of HVDC lines.

کلیدواژه‌ها [English]

  • AC-DC System
  • Genetic Algorithm
  • HVDC Transmission Lines
  • Integrated Reactive Power
CAPTCHA Image