-تخصیص بهینه سفارش کار در مسئله توزیع و بالانس آنلاین بار در خط تولید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 دانشیار، گروه مهندسی صنایع، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

چکیده

برنامه‌ریزی مناسب خطوط تولید از دغدغه‌های مدیران تولید در سطح تاکتیکی است. به کار نبستن روشی مطمئن در خصوص متعادل‌سازی خط تولید‌ می‌‌تواند سبب بروز عارضه و مشکلات متعدد برای سیستم تولید شود. استفاده از روش‌های معمول بالانس خط تولید نمی‌تواند توزیع بار سفارشات را متوازن سازد. الگوریتم‌های بالانس آنلاین بار‌ می‌‌تواند این عارضه را کاهش دهد، الگوریتم ‌رابین‌هود ‌بهبودیافته به عنوان روشی کارا جهت توزیع آنلاین بار‌ می‌‌باشد. این مقاله، در پی ارزیابی و انتخاب روش تخصیص سفارش کارها به الگوریتم ‌رابین‌هود بهبودیافته‌ است. روش‌های تخصیص مورد مطالعه سه روش جانسون، پالمر و روش فراابتکاری تبریدی‌ می‌‌باشد که با استفاده از داده‌های خط تولید و چاپ لفاف‌های پلیمری در شرکت پلات در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه حاصل از ارزیابی مقاله نشان‌ می‌‌دهد که الگوریتم جانسون نسبت‌ به دو روش دیگر در کنار الگوریتم ‌رابین‌هود ‌بهبودیافته مناسب‌ترین خروجی را در ‌کمینه‌سازی بار بر روی سیستم دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ptimal Allocation of Orders in the Online Load Distribution and Load Balancing of Assembly Lines

نویسندگان [English]

  • Nima Rahmani 1
  • Amir Najafi 2
1 Department of Industrial Management, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
2 Associate Professor, Department of Industrial Engineering, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran
چکیده [English]

Proper assembly line planning is one of the challenges production managers face at the tactical level. Failing to apply a secure way of assembly line balancing can cause various complications and problems for the production system. Using the conventional methods for balancing the assembly line cannot balance the load distribution of orders. Online load balancing algorithms can reduce these complications. Old Bachelor Acceptance - Robin Hood‌ (OBA-RH) approach is an effective way for online load distribution. This study aims to evaluate and select a method of order allocation based on the OBA-RH algorithm. Johnson, Palmer, and the meta-heuristic algorithm of annealing are the three allocation approaches studied in this paper, using the data obtained from the production line of polymer films, Plate Company, Iran. The results of the study indicate that Johnson's algorithm and the OBA-RH algorithm offer the best outcome in minimizing system loads.

کلیدواژه‌ها [English]

  • OBA-RH algorithm
  • online load balancing
  • Palmer method
  • Johnson method
CAPTCHA Image