-ترکیب تکنیک دیمتل فازی و ماتریس ساختار طراحی برای طراحی ماسوره گلوله هوایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، اصفهان، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دولت آباد، اصفهان، ایران.

3 کارشناسی ارشد، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، اصفهان، ایران.

چکیده

در این مقاله یک رویکرد یکپارچه برای طراحی ماسوره گلوله هوایی ارائه گردیده است و استفاده از قالب مهندسی سیستم ابتدا نیازهای مشتری که همان نیروی هوایی می باشد، اخذ شده و تبدیل به الزامات کارکردی گردیده است، در مرحله بعدی با استفاده از ماتریس خانه کیفیت این الزامات کارکردی تبدیل به قطعات می گردند، سپس با استفاده از ماتریس ساختار طراحی و بررسی وجود یا عدم وجود ارتباط بین قطعات، قطعات خوشه بندی می گردند. از طرف دیگر با توجه به اینکه بین این قطعات چندین نوع ارتباط و وابستگی وجود دارد، میزان و قدرت ارتباطات در قالب تحلیل"دیمتل فازی" آمده و باعث سطح بندی قطعات در هر خوشه (ماژول) می گردد. رویکرد یکپارچه مطرح شده در این مقاله می تواند مبنای طراحی محصولات جدید و توسعه آنها به صورت کاملاً محلی درطراحی شده و در مجموع باعث کاهش زمان طراحی و افزایش کیفیت گردد. علاوه بر این برای اولین بار این رویکرد در محصولات تک کاره استفاده شده که خود باعث تغییراتی در لحاظ کردن نوع ارتباطات در ماتریس ساختار طراحی شده است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Combining Fuzzy Dematel and Product Design Structure Matrix for Clustring Nozzle

نویسندگان [English]

  • mahdi Karbasian 1
  • mohamad kazemi 2
  • golara iranpoor 3
1 Associate Prof., Industrial Engineering Department, Malek Ashtar University, Isfahan, Iran.
2 Assistant Prof., Department of management, Dolat Abad Branch, Islamic Azad Univesity, Isfahan, Iran.
3 MSc. Student, Industrial Engineering Department, Malek Ashtar University, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

This article presents an integrated approach for designing bullet fuzes. Using systems engineering in this approach, first of all the needs of the customer, Air Force, are considered and translated into functional requirements. Then, by applying the house of quality (HOQ) matrix, these functional requirements are transformed into component parts whose classification is finally carried out by the design structure matrix and through examining the presence or absence of relationship between various parts. On the other hand, regarding the different types of dependencies and relationships among these parts, the value and strength of relationships are expressed using fuzzy DEMATEL analysis that leads to the classification of components in each module. The integrated approach outlined in this article can serve as a basis for a fully localized process of designing and developing new products in design offices, resulting generally in reducing the design/redesign time and improving the quality. Furthermore, our novel approach is employed for the first time in single-function products causing changes in considering the types of relationships in the design structure matrix.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Design Structure Matrix
  • Functional Requirement
  • Fuzzy DEMATEL
  • Mirage Fuzes
  • Systems Engineering
CAPTCHA Image