کلیدواژه‌ها = تصمیم گیری چندهدفه
-شبیه سازی یک مدل مکان یابی چند لایه ای تسهیلات با در نظر گرفتن تئوری صف

دوره 7، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 51-79

10.22091/jemsc.2015.582

مهدی یوسفی نژاد عطاری؛ سعید کلاهی رنجی؛ انیسه نیشابوری جامی