نویسنده = ���������� �������� ����������
کشف انجمن در شبکه های اجتماعی ایستا با استفاده از الگوریتم بهینه ساز گرگ خاکستری

دوره 5، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 249-260

10.22091/jemsc.2018.1267

فاطمه بشارت نیا؛ علیرضا طالب پور؛ صادق علی اکبری