نویسنده = محمدرضا دهقانی محمودآبادی
بهبود سیستم دسته‌بند یادگیر با الگوریتم ممتیک پایه برای حل مسئله بر پایه قانون l

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1402

10.22091/jemsc.2023.8700.1166

محمدرضا دهقانی محمودآبادی؛ نجم السادات نبوی زاده


کشف قوانین دسته‌بند داده‌کاوی با استفاده از الگوریتم ممتیک توزیع‌شده

دوره 9، شماره 2، مهر 1402، صفحه 50-62

10.22091/jemsc.2024.8760.1168

محمدرضا دهقانی محمودآبادی؛ محمدرضا ملاحسینی اردکانی