نویسنده = ������������ ������ ��������
حل مسئله ردیابی شاخص با استفاده از الگوریتم فراابتکاری ترکیبی کرم شب تاب

دوره 6، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 127-146

10.22091/jemsc.2016.585

سید جعفر سجادی؛ سید مجتبی سجادی؛ ملیحه سبزواری