کلیدواژه‌ها = پایداری
مدل ترکیبی یکپارچه زنجیره تامین پایدار در صنعت سیمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1402

کیامرث فتحی هفشجانی؛ مجید باقری سرخی؛ محمود مدیری


-مدل ترکیبی یکپارچه زنجیره تامین پایدار در صنعت سیمان

دوره 9، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 1-18

10.22091/JEMSC.2021.6422.1144

کیامرث فتحی هفشجانی؛ مجید باقری سرخی؛ محمود مدیری