موضوعات = محاسبات شبکه ای / خوشه ای
تعداد مقالات: 1
1. استفاده از قابلیت اطمینان نسبی برای افزایش طول عمر شبکه های حسگر بی سیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1396

10.22091/jemsc.2017.1416.1045

عباسعلی رضائی؛ محمد هادی زاهدی