موضوعات = مدیریت دانش
تعداد مقالات: 4
2. رتبه بندی ابعاد و مولفه های سازمان اداره کننده ضربات روحی با نقش تعدیلگر فضای سالم اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1396

10.22091/jemsc.2017.430.1015

اسکندر شیرازی


4. بررسی پویایی های عوامل موفقیت تسهیم دانش با محوریت حوزه خواست

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 101-126

10.22091/jemsc.2016.584

سعیده شکوهی؛ سها صفایی؛ زهرا شمس اسفندآبادی