موضوعات = زمانبندی و توالی عملیات
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه اثر انواع عملگرهای الگوریتم ژنتیک بر مجموع دیرکردها در مسئله فلوشاپ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1396

10.22091/jemsc.2017.709.1032

مرتضی راستی برزکی؛ سجاد رئیسی