موضوعات = برنامه ریزی حمل و نقل
تعداد مقالات: 1
1. ارائه مدل جدید مسئله مسیریابی موجودی سبز با ناوگان ناهمگن و حلآن بوسیله الگوریتم تکاملی کوانتوم پیشنهادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1396

10.22091/jemsc.2017.817.1035

محسن زمانی؛ مهدی علینقیان