نویسنده = خسروانی زاهدانی، سحر
تعداد مقالات: 1
1. تشخیص وسایل نقلیه در محیط‌های ترکیبی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 25-39

10.22091/jemsc.2018.1269

محسن ولی‌زاده اصلی؛ محمد بادپیما؛ سحر خسروانی زاهدانی